Menu
Sepetiniz

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Bir taraftan Kırkkonaklar Mah. Şemsettin Günaltay Cad. No:352/B 06610 Çankaya ANKARA adresinde mukim Tunçkol Medya adresinde mukim Aşağıda kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta “www.tunckolmedya.com” internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında, aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

Sözleşmenin Başlangıcı, Amacı ve Kapsamı

ŞİRKET işbu sözleşmede belirlenen esaslara uygun olarak, Site üzerinden, Üyelerine ürün tedariki ve hizmet sağlar. Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Bununla birlikte; Üyelerin yanında Üye olmayan ancak sınırlı olarak Siteden yararlanan ve/veya ziyaret eden ziyaretçiler için de, işbu sözleşme hükümleri bağlayıcı olacaktır. ŞİRKET, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

Site herkesin kullanımına açık bir sitedir. 

Üye, Site’yi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen tüm kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye; üyelik ile ilgili kişisel bilgilerini hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde ŞİRKET’ in bu sebeple uğradığı her türlü zararı önceden bildirimde bulunulmaksızın ve derhal karşılamakla yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceği ile işbu Sözleşme ile sahip olduğu kullanım haklarının sadece kendisine ait olduğunu ve başkalarına devredilemediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, söz konusu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve doğacak her türlü zarardan Üye sorumlu tutulacaktır.

Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile ŞİRKET’ in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Üye’ ye aittir.

Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle ŞİRKET’ in uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edecek olup; ŞİRKET, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin ŞİRKET tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve ŞİRKET tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

ŞİRKET ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı Üye’nin aksine bir talebinin olmaması halinde ŞİRKET silip silmemekte serbesttir. Üye’nin herhangi bir talebinin olmadığı durumlarda ve ŞİRKET’ in üyeye ilişkin kayıtları silmesi halinde, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye’ nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.

Üye, Sitede kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde ŞİRKET’ in bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda derhal ve ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süre içinde bu bilgileri güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site’de ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine ve/veya mobil uygulamalara yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ ye aittir. ŞİRKET tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz. ŞİRKET’ in izni ve onayı olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır.

Üye, ŞİRKET’ in Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, ŞİRKET’ in uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ŞİRKET’ e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

-ŞİRKET’ in Hak Ve Yükümlülükleri

Aşağıda belirtilen durumlarda, ŞİRKET’ in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, sunduğu hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurma, neden belirtmeksizin Üye’ nin kullanımını durdurma ve/veya erişimini engelleme, Üye’ nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’ yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;

Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

Üye’nin, ŞİRKET kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak ŞİRKET’ e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının ŞİRKET tarafından tespit edilmesi durumunda,

Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

ŞİRKET tarafından siteye üye olması nedeniyle üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası

ŞİRKET müşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki yasal düzenlemelere uymakta ve aşağıda açıklanan “Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (Politika)”nı uygulamaktadır. Politika’ da, Sitemizde toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu, hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, iletişim konusundaki tercihlerin yanı sıra kişisel verilerin nasıl güvenceye alındığı, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, üyelerin kişisel veriler ile ilgili hakları gibi konuları içermektedir.

Gizlilik Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

ŞİRKET, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri kapsamında temel esaslarını belirlediği “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” adı altında ayrı bir doküman hazırlamıştır. Buna göre, Üyelerin kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak, gerekli idari ve teknik her türlü güvenlik önlemleri alınarak korunacaktır. Bu alanda Üyeler ve ziyaretçilerin uymakla yükümlü olduğu esaslara Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve aşağıda yer verilmektedir.

Taraflar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu alanı düzenlenen ilgili mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenen kuralları kabul ettiklerini ve aşağıda detayları belirtildiği üzere bunlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyeler işbu Sözleşme’nin kurulmasıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası çerçevesinde, kişisel verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilerle paylaşılmasına açıkça rıza vermiş olduklarını kabul ve beyan eder.

Üyeler, alışverişlerinde kişisel bilgilerinin korunması kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde talepte bulunabilir. Üyelerin, ŞİRKET tarafından işlenen tüm bilgileri hakkında bilgi alma ve bilgilerin düzeltilmesini ya da silinmesini talep etme hakları bulunmaktadır. 

Üyelerin işbu sözleşmenin tarafı olması ve Siteden yararlanması halinde, bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun amaçlarla ve hukuki sebeplerle otomatik olan/olmayan yöntemler ile toplanmak ve işlenmektedir. Üyelerin kişisel verileri, işbu Sözleşmenin ve ŞİRKET tarafından Üyelere sunulan hizmetin dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.

İlgili mevzuat çerçevesinde ve Üyelerin onay vermesi kaydıyla ŞİRKET, ürün ve hizmetlerini tanıtmak; pazarlamak; kampanya, promosyon, hediye, indirim, bilgilendirme, kutlama ve temenni gibi içerikli iletileri göndermek ya da ŞİRKET’ i tanıtmak veya bunları, anlaşmalı olduğu firmalar aracılığıyla yapmak amacıyla, Üyelerle elektronik iletişim araçlarıyla ticari iletişim kurabilir.

Üyelerin kişisel verileri, üyeliklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında herhangi bir nedenle işlenmesi mümkün olmadığı ya da yasal bir yükümlülük bulunmadığı takdirde, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya ŞİRKET tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Üyelerin kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yurt dışına aktarılabilir ve yurt içinde ya da yurt dışında üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük

Taraflarca akdedilen işbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve her iki taraf bakımından da süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme hükümlerine aykırılık ve/veya fesih ya da herhangi bir nedenle üyeliğin sona ermesi dolayısıyla hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Üye, ŞİRKET’ in gerekli görmesi halinde, Site üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

ŞİRKET taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. ŞİRKET’ in, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. ŞİRKET, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’ye bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Mücbir Sebepler

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

Tabiat hadisesi, doğal afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını patlama, fırtına, göç, veya diğer bir doğal felaket)

Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, seferberlik,

Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları,

Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,

Teknolojik nedenler, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi,

Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler veya ŞİRKET’ in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar

Mücbir Sebepler ŞİRKET’ in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, ŞİRKET ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

ÜYE KABUL VE ONAY BEYANI

İşbu sözleşmenin tarafı olmayı kabul eder ve ayrıca yukarıda yazan hususları okuduğumu, anladığımı ve yükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi beyan ve taahhüt ederim. Aksi takdirde ŞİRKET’ in in tüm talepleri derhal yerine getireceğimi ve uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.